Sunday, June 11, 2017

Чешко

Поредно чешко пиво,
аз не съм, а то е живо.
С крясъци горчиво,
губи си вкуса това пенливо пиво.

Последно чешко пиво,
уж най-златисто, а пред мене сиво.
С крясъци горчиво,
губя си вкуса, втренчен богобоязливо

Та аз само в бирата жадувам
стичаща се от косата ти да плувам.

Friday, February 24, 2017

Не ме наричай

Петя, Тиа,
а за мен си просто Тя,
ненадейна гръмотевична стихия,
а далеч е още пролетта.

Защо ми е дори Пития,
когато мога да съзря,
едничка в зимната сгурия
малка момина сълза.

Monday, February 13, 2017

Неизказано

Млечни мъгли,
от Панталеймон неоткрити
пътеки извити,
изтичах за теб.

Всички следи
от протекли капчуци,
по твоите бузи,
изпивах за теб.

И близки-далечни,
пристанища вечни
в скалите напечени,
изчаках за теб.

В анонимни пресечки,
като китайски клечки,
топлината на всички печки
изживях за теб.

И чудя се на глас,
когато бягаш,
или видиш неизгаснал фас,
дали си мислиш пак за нас?

Sunday, January 10, 2016

Когато те няма


Вали-порой
пореден път във нашите души,
ала емоции под строй
не ще намериш в уморени стави.

Вървя в завой,
какво ли ще намеря тъй прогизнал;
и вярвах, че озона ще ми донесе покой,
а май за нищо съм си мръзнал.

Дали това е чакал сам и Ной?
да завали, прелее, заотвежда;

и да приеме в морските покои
душите им изпълнени с надежда.

Духовно


Незнам какво ти казвам,
молитва или откровение,
но знам, че в тяло колкото кадилница с тамян
се крие храм за преклонение

Не би ми трябвал манастир,
параклис е достатъчен за мое утешение;
не би ми трябвал и пастир,
а само свещите ми да не гаснат във забвение.

Sunday, November 17, 2013

Museum of Music

Around 1/3 of Bulgarian population is concentrated in Sofia, so this makes public buildings essential for normal human interaction. This project proposes a museum of music, finding material traces of immaterial subject.
Site analysis:
The main characteristic of situation is its linking location, and there is an urban problem that the building in that place should solve: the connection between residential and public area. And it's not concerns the ancient problem public vs. private. It's always a question of people and groups in their interrelationship and mutual commitment. So I treated the building as a dynamic border (in variety of articulation of contact surface) to respond the human needs and to have the ability to take influences.
Organization of space:
The main defining force to structure the complex is different forms of interaction between people. The entrance space should be embodiment of direct connection between person and society. There persons interact each other simultaneously, without the needs of mediator. There take place a cafeteria, thematically bookstore, shops and trade stands. The next space is for mediated interaction, where communication between people is mediated by art. It contains main hall. And final space represents indirect connection. There remains only one side of process and mediator (art). The second part of interaction (author) is hidden and speaks only by his creations. This separation defines all combination of interaction between people and makes a gradual system for experience of the visitor.
Morphological genesis of form:
Based on the characteristic of spaces proceed with building's appearance. I found a most responsive form in that case, and called it "double filter". The two filters are concentric of the primary element of building - the hall. One of them is situated along the periphery of the hall, and the other - along the periphery of the complex. They are in morphological and semantic interaction.


These filters create two different surfaces along the building. One is articulated, inviting people to interact with building and all of its parts, and the other is plain and intimate. This is obtained by twisting the pillars, the border is constructed by.


Sunday, February 12, 2012

Конферентен център, кв.Зона-Б5, гр.София, зима 2011

     Това е първият ми преддипломен проект на тема Конферентен център в град София, квартал Зона-Б5. Основните знакови сгради от същия тип се намират в столицата и в град Варна(морската столица). За да си отговорим на въпроса "Нужно ли е дублиране на подобна сграда в София?" и то в непосредствена близост, трябва да сме наясно, че подобен род сгради изпълняват символна функция и моята сграда представлява именно това - символа на демократичното общество, антипод на НДК. 
     Разглеждам формообразуването като континиум от обема на залата и обема на комплекса. Изхождам от центричната форма, която е и първообраз и на самия тип сграда. След което оставям път за еволюция към залата, свободата и самостоятелността на всеки посетител при подхода към комплекса.
  
 

Tuesday, October 4, 2011

Мулти-комфортен небостъргач, Манхатън, Ню Йорк, зима 2010"The Vertical Village" е ново схващане на модерния начин на живот в града и неговото бъдещо развитие. Проекта представлява жива система, генерираща определен микроклимат в зависимост от зададената функция и цел на обитаване. Задава нови перспективи на консуматорското общество ( в частност американското), като дава възможност за отглеждане на зеленчуци, с което намалява нуждата от енергийно неефективното докарване на хранителни запаси от други страни. Изгражда физически и социални взаимовръзки.Sunday, October 2, 2011

Еднофамилна жилищна сграда, Буджака, гр.Созопол, лято 2009


 Сградата е съобрзена със специфичните условия на ситуацията, използвайки ги с цел повишаване на комфорта на обитателите. Експлоатиран е изгледа към морето като същевременно къщата се отваря и за дворната територия. Изолирайки се от шума и използвайки рампата за гаража и моста за главен вход затвърждава израза "моя дом е моята крепост", превръщайки се в преосмислен символ, което е подчертано и от формооразуващата идея на лентата. От енергоефективна гледна точка, къщата максимално използва природните ресурси чрез дългия си южен скат и система за естествено вентилиране.
 

Total Pageviews